KPSS şartsız belediyelere yüzlerce personel alımı başladı

İŞKUR personel alım ilanlarına belediyeler ile devam ediyor, belediyelere yüzlerce personel alımı yapılacak. Özellikle alımlar KPSS şartsız olacak. Yayımlanan duyurularda farklı illerde belediyeler, belediyeler bünyesindeki kamu şirketlerine, il özel idarelerine ve SYDV’lere personel alımı yapılacak.

İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız “iskur.gov.tr” adresindeki “İnternet Şubesi” ekranı kullanılacak. İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımı ilanı kısmından yayımlanan duyurularda , alınacak personellerde KPSS şartı aranmayacağı ve başvuruların belirtilen son tarihe kadar yapılması gerektiği ifade edildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR üzerinden yayımlanan duyurularda personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerektiğine yer verildi.

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

– Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

– 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

– Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

– TCK ‘nın 53 ‘üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

– Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş , yedek sınıfa geçirmiş.

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya engeli bulunmamak.

 

Yazar: Siyah

Bir Cevap Yazın