Demans hastalığı nedir?

Demans hastalığı (bunama), zihinsel becerilerin hastalık nedeniyle zayıflaması durumudur. Demansın en sık görülen nedeni, tüm demans hastaların en an yarısının muzdarip olduğu Alzheimer hastalığıdır. Bununla birlikte, beyni zayıflattığı için demans hastalığına yol açan 200 farklı hastalık vardır.

Demans riski yaşlılıkla birlikte artar ve bir hastalıktan kaynaklanmaktadır. Demansın yaşlılığın doğal bir sonucu olduğu bir efsanedir. Demans hastalığı belirtileri olan hastalıklardan sadece pek azı tedavi edilebilmektedir. Ancak hastalıklardan bazıları önemli veya daha az derecede tedavi edilebilmektedir. Bu nedenle, demansa hangi hastalığın yol açtığı ve tedavi için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinin tam olarak açıklanması önemlidir.
Semptomlar
Demans hastalığı olan insanların çoğu unutkanlık ve hafıza
sorunlarından muzdariptir; ancak diğer zihinsel beceriler de etkilenmektedir.Hastalar genellikle insanları veya hayvanları daha büyük görür ve çok etkileyici bir şekilde tanımlar,  bu halüsilasyonlar demans formunu teşhis ederken de önemli bir işarettir.

Hasta, hiç kimse konuşmasa bile sesler duyar, ortada olmayan bir şey görür, cildinde bir şey hisseder, bir şey koklar ya da tadar. Halbuki kendisine hiçbir şey dokunmaz, ortada hiçbir koku ya da ağzında hiçbir şey yoktur. Bazıları birileri tarafından kontrol edildiğini, kendisine zulüm edildiğini, tehdit edildiğini veya bir komplonun hedefi olduklarını düşünürler.

Psikotik belirtiler gösteren kişiler, düşüncelerinin kendisine dışarıdan geldiğini, diğer insanların düşüncelerini okuyabildiğini veya davranışlarını kontrol ettiklerine de kendilerini inandırabilirler. Bu durum genellikle anksiyeteyi tetikler.”

Psikotik semptomları olan demans hastalarının genellikle huzursuz, agresif hatta saldırgan olabilirler,uzun bir süre, uzmanlar bu sorunu dikkate almadılar ancak son günlerde demans hastalarında psikotik semptomların yaygın olduğunu kabul ediyorlar. San Diego’da bu konu üzerinde çalışan bir grup bilim insanı, 10 Alzheimer hastasından 4’ünün bu tür semptomlardan muzdarip olduğunu, ağırlıklı olarak kuruntu ve halüsinasyon görüldüğünü tespit ettiler.

Bunlara örnekler:
• Girişim ve eylem gücü
• Kelimeleri bulma ve cisimleri adlandırma kabiliyeti
• Yol bulma kabiliyeti (yön kestirme yeteneği)
• Hesap yapma kabiliyeti
• Kavrama ve sorun çözme
• Kişilerin adını hatırlama kabiliyeti
Demans hastalığında diğer insanlarla karşılıklı etkileşim de
değişebilir. Sosyal beceriler ve duygusal yaşam değişebilir ve
kişilik etkilenebilir. Bu, demans hastası bir kişinin diğer insanlarla karşılıklı etkileşimi kavramada zorluk çekmesi ve başkalarıyla empati kurma yeteneğini kaybetmesi anlamına gelmektedir. Çoğu kez durum bilinci de azalır. Tüm insanlar zaman
zaman hafızalarının çalışmaması veya bir olayı ilk bakışta
kavrayamama durumu ile karşı karşıya gelebilirler. Ancak
sorunlar, demans hastalığı şüphesi için neden ortaya çıkmadan, günlük yaşamı kendi kendine yürütebilmesi için gerekli
becerileri etkileyecektir.
Hastalığın seyri nedenine bağlıdır. Demans hastalıklarının çoğu giderek artarlar ve tedavi edilemezler. Seyir süresi birkaç yıldan birkaç on yıla kadar değişebilir.

Demans semptomlarına neden olan bazı hastalıklar tedavi
edilebilirler. Bu, örneğin metabolizma rahatsızlığı, depresyon, yan etkiler veya yanlış ilaç kullanımı vs. için geçerlidir. Bu
nedenle, semptonların nedenlerinin açıklığa kavuşturulması
her zaman önemlidir. Daha önce belirtildiği üzere Alzheimer
hastalığı tedavi edilemez, ancak semptomları azaltan tedavi
hastalığın daha erken safhasında devreye sokulmalıdır. Bu
nedenle erken teşhis konulması da önemlidir

Yazar: Siyah

Bir Cevap Yazın