Corona virüsü belirtileri ve etkileri nelerdir?

Corona virüsü tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Etkileri ve belirtileri ile araştırılan Corona virüsü, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı tarafından da geniş çaplı olarak ele alınmış ve raporlara yansıtılmıştır.

Yeni Corona virüsü (2019-nCoV), ilk olarak tarih Çin’in Vuhan Eyaleti’nde tespit edilen, solunum yolu hastalığı salgını nedeni olarak tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir.

Hasta bireylerin öksürme, aksırma yolu ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Kirli ellerle dokunulan yüzeylerden de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz burun ağıza temas etmek risklidir. Hayvanlarda da hastalık yapması nedeniyle enfeksiyon kaynağı hayvanlarla temas ta önemlidir.

Hastalığa özel bilinen bir tedavisi yoktur, hastanın genel durumuna göre gerekli destek tedavisi uygulanmaktadır. Antibiyotikler virüslere etki etmez, sadece bakterilere etkilidir. Yeni CORONA VİRÜSÜ (2019-nCoV) bir virüstür ve bu nedenle enfeksiyonu önlemek veya tedavi etmek amacıyla antibiyotikler kullanılmamalıdır. Virüsün kuluçka süresi 2-14 gündür. Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Ancak şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. Elde edilen veriler doğrultusunda ileri yaş ve eşlik eden hastalığı (astım, diyabet, kalp hastalığı gibi) olanlarda, bu virüsün ağır hastalık oluşturma riski daha yüksektir.

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Corona virüsü (2019-nCoV) için de geçerlidir. Bunlar;

• El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

• Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

• Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

• Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır.

• Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılması, solunum hijyen önerilerine dikkat edilmesi, mümkünse kalabalık yerlere girilmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve yüzün kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.


Yazar: Siyah

Bir Cevap Yazın